حواس پرت

پلک می زنم

خم می شوی روی مژه های ژولیده ام

و مهربانی ات را آویزان می کنی

پلک می زنی

و من فکر می کنم

پلک زدن چه کار جالبیست

وقتی می شود دنیا را

مثل لامپ 100 کوچکی

که تسلیم محض توست

خاموش و روشن کرد...

/ 4 نظر / 23 بازدید
امیر خالقی

طنز جالبی تو سطرهای پایانیست ممنون پلک ... لامپ صد تسلیم محض توست

بی تا

آفرین این خیلی عالیه : وقتی می شود دنیا را مثل لامپ 100 کوچکی ...

شیدا

دیشب برای اخرین دیدار چشمانم را روبه تو باز کردم و به چشمان تو خیره شدم و از ته دل برایت حرفت زدم و تو با ارامش تمام به حرف هایم گوش دادی کاش میشد دستانت را در دستانم بگیرم کاش میشد تو را در باغچهء کوچک دلم می کاشتم تا تمامه تاریکی های دلم را روشن کنی کاش میشد که ماله من باشی کاش میدانم , میدانم باز زمان رفتن است منتظرت میمانم ای ستاره ی تنهایی من