متمدن

مهم نیست

 اگر توی جویدن حرف می زند..

 و توی جویدن آب می خورد..

 مهم نیست اگر

می لیسد انگشتان چربش را..

 و همیشه آبگوشت را ترجیح می دهد..

 مرد ساده ی شعر من

 نجیب زندگی کرده است...

/ 6 نظر / 20 بازدید
روزها و سوزها

آیا معیار انسانیت مردانگی است و مرد انسان معیار است؟ آیا مرد برای زندگی آفریده شده است و زن برای مرد؟ منتظر نظر شما هستم

آنسوی مه در مالزی

این وبلاگ برای 18 سال به بالا بسیار مفیده است که آینده ای زیبا برای خود بسازد. آدرس ما را جائی داشته باشید.

روزها و سوزها

« واژه واژه سطر سطر صفحه صفحه فصل فصل گیسوان من سفید می شوند همچنانکه سطر سطر صفحه های دفترم سیاه می شوند » قیصر امین پور سلا م به ر.وزم و منتظر شما [گل]

مهر

و توی جویدن آب می گویم ...رفیق! ........................................ آن روی سگش را نشان ِ چه کسی می دهد سیب ؟ .. .. .. غزل خوانی ِ ابوالهول!

عقیل زروک

سلام همشه رشته صحبت رابه چفت آب گره می زد بانوی آب وآیینه به سهر دیگری دچارست وماچشم به راه بارش کلام رویاگونه اش برفضای سه شنبه های همیشه خیس شادباش